Nội dung phương thức thanh toán chuyển khoản

PHƯƠNG THC THANH TOÁN

Mayanhcuhanoi.com cung cp các phương thc thanh toán như sau: 
I. Chuyn khon ngân hàng

a. Ch tài khon: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản xuất WELO

    Ngân hàng Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam(Techcombank) – Chi nhánh Khương Mai

    S tài khon: 19039186597014

    Son tin nhn theo dng: < Tên người chuyn > < Mã đơn hàng >

1. Ngay sau khi chuyn khon thành công, Quý khách vui lòng thông báo đến mayanhcuhanoi.com thông qua mt trong hình thc sau:

- Thông báo đến hotline: 0705320888 (8 gi 30  21 gi 30)

2. Thi gian mayanhcuhanoi.com nhn được tin chuyn trong ngày (đối vi cùng ngân hàng) và t 1 đến 3 ngày (đối vi chuyn khác ngân hàng).
3. Ph
í chuyn tin s do khách hàng chu phí. Quý khách vui lòng kim tra vi ngân hàng trước khi chuyn.

II. Thanh toán khi nhn hàng 

Nhân viên vn chuyn s giao hàng đến Quý khách ti địa ch mà Quý khách đã nhp ti phn Thông tin giao hàng. Trong trường hp quý khách không th trc tiếp nhn hàng khi hàng được giao đến, vui lòng y thác cho người khác nhn hàng và thanh toán tin thay. Phương thc thanh toán này có th mt thêm phí thu h tùy vào khu vc giao hàng ca Quý Khách.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: